Geplaatst op Geef een reactie

Composter

De composter raakt nu stilaan gevuld.

We hebben 8 palletbakken die we vol organisch materiaal kappen en die we dan actief beluchten.

momenteel zoeken we naar de ideale verhouding tussen groene stikstofrijke materialen, bruine koolstofrijke materialen, water en zuurstof.

bak 1: 3 kruiwagens paardenstront, 4 kruiwagens herfstbaderen + 50 l water. gaf lichte broei. Hier werd er na een week nog 5l urine aan toegevoegd, 1 kwartier beluchten per dag

bak 2: 3 kruiwagens paardenstront, 4 kruiwagens herfstbaderen: geen temperatuurstijging,  te droog en te veel koolstof.

bak 3: 2 kruiwagens paardenstront, 1 kruiwagen wiedsel, 1 kruiwagen gft, 2 kruiwagens herfstbladren + water. Eeen week na bak 1 en 2 opgestart. Deze had meteen een hogere temperatuur dan bak 1 en 2

bak 4, 5, 6: zelfde mix als bak 3, maar een week later opgestart. er wordt nu 3x een kwartier per dag belucht.

We streven ernaar om tegen januari een vrij stabiele werking te hebben. Dan zou de kweektafel boven de compostbakken een temperatuur van 25-30°C moeten hebben.

Vanaf dan beginnen we met zaaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *