Meente

In de Middeleeuwen behoorde een groot deel van de Faluintjes tot het grondgebied van de Abdij van Affligem. De bewoners bewerkten het land van de paters als meente – gemeenschappelijke zaai- en weidegrond – in ruil voor een deel van hun opbrengst. Dankzij deze samenwerking floreerde de lokale economie.

Ook wij bewerken onze Warme Meente. Die “ons” is zeer ruim: iedereen kan deelnemen, als lid, als tuinier, als bezoeker, als klant. Een deel van onze  opbrengst gaat terug naar de eigenaar van het serrecomplex, ter compensatie voor het gebruik van de infrastructuur en de ruimte. Wat overblijft, wordt goed besteed, aan planten, zaden, activiteiten, en wie weet… aan meer Meentes elders in Vlaanderen!

Binnen de Meente ruilen we arbeid, tijd, diensten, groenten en planten. Net als vroeger maken we onze eigen bloeiende economie op kleine schaal en voorzien we de bewoners van de Faluintjes van vers, zelf gekweekt, onbespoten voedsel en uniek plantgoed. Zo stimuleren we mensen om lokaal te kopen.

De economie bloeit – duurzaam, ecologisch, sociaal, lokaal.